Referenser

Nedan finns ett urval av referensprojekt som har genomfört av mig under de senaste åren:

PROJEKTLEDARE VINTERVÄGHÅLLNING


Projektledare och leverantörens kontaktperson hos Solna stad under vintersäsongen 2015/2016.

FRAMTAGANDE UNDERHÅLLSPROCESSEN


Projektledare och workshopledare för framtagande av en ny underhållsprocess för Stockholmshem.

GENOMLYSNING

BR FASTIGHET


Genomlysning av Vellinge kommuns uppdelning av fastighetsbestånd samt framtagande av förslag på hur fastighetsägandet och förvaltningen bör ske i kommunen för att bli optimal.

IMPLEMENTERING BYGGNADSFÖRVALTNING


Efter att ha varit projektledare för framtagande av förfrågningsunderlag enligt AFF övergick uppdraget till att vara projektledare för implementeringen av ny leverantör för byggnadsförvaltning för Trafikverket i Norr.

UTREDNINGAR INOM FÖRVALTNINGSOMRÅDET


Varit behjälplig med framtagande av material, skrivit olika rapporter och genomfört olika benchmarkingstudier inom förvaltningsområdet åt Fastighetsägarna Stockholm.

UPPHANDLING

FASTIGHETSDRIFT OCH UNDERHÅLL


Delprojektledare för framtagande av förfrågningunderlag enligt AFF för upphandling av fastighetsdrift inkl. underhåll av tunnelbanestationerna.